لبیک یا امام خامنه ای

اللهم احفظ و انصر قائدنا و مرجعنا الخامنه ای

شعر در وصف امام خامنه ای


دیشب این طبع، بی‌قرار شما
خواست عرض ارادتی بکند
دست کم از دل شکسته‌تان
واژه‌هایم عیادتی بکند
***
چشم بد دور، عمرتان بسیار
کس نبیند ملالتان آقا!
ما نمردیم خون دل بخوری
تخت باشد خیالتان آقا!
***
چیست روباه در مصاف شیر؟!
چه نیازی به امر یا گفته؟!
تو فقط ابرویی به هم آور
می‌شود خواب دشمن آشفته
***
هست خاموشی‌ات پر از فریاد
در تو آرامشی است طوفانی
«الذی انزل السکینه» تو را
کرده سرشار از فراوانی
***
واژه‌ها از لبت تراویدند
پرصلابت، پرعاطفه، پرشور
آفریدند در دل مردم
عزت، آمادگی، حماسه، حضور
***
این حماسه همه ز یمن تو بود
گرچه از آن مردمش خواندی
رهبرا! تا ابد ولی محبوب
در دل عاشقان خود ماندی
***
سهم دلدادگان تو سلوی
قسمتِ دشمنان تو سجیل
رهبری نیست در جهان جز تو
که ز امت چنین کند تجلیل
***
نسل سوم چو نسل اول هست
با شعف با شعور با باور
جاری است انقلاب چون کوثر
هان! «فصل لربک وانحر»
***
گرچه در باغ سینه‌ات داری
لطف‌ها، مهرها، محبت‌ها
گفتی اما نمی‌روی چو حسین
تا ابد زیر بار بدعت‌ها!
***
ناگهان در نماز جمعه شهر
عطر محراب جمکران گل کرد
بغض تو تا شکست بر لب‌ها
ذکر یا صاحب الزمان (عج) گل کرد
***
جان ایران! چه شد که جانت را
جان ناقابلی گمان کردی؟!
آبروی همه مسلمانان
اشک ما را چرا درآوردی؟!
***
جسم تو کامل است، ناقص نیست
می‌دهد عطر یک بغل گل یاس
دستت اما حکایتی دارد...
رَحِمَ اللهُ عَمِی العباس!


   رهبر امين    

 

رهبر من نور چشمان من است                 عشق او آيين و ايمان من است
 
ذوالفقار  حيدري در دست  او           طاعتش ميثاق و پيمان من است
 
سيدي از نسل پاك فاطمه(س)      هم ز نسل شير يزدان من است   
  
در ولايت وارث  آل نبي   (ص)         جانشيني  از   امامان   من  است   
 
همچو مه  تابد  به قلب  شيعيا ن       نائب  خورشيد پنهان  من  است  
 
در هدايت  سوي حق  آرد   مر ا           اين هدايت سمت قرآن من است

 

دوستانش دوست مي دارم همي    دشمن او دشمن  جان  من  است 

 
آنكه   مهر  او ندارد   در  وجو د          بي گمان همكيش نادان من است
 
در سخن چون ابر  مي بارد  به دل        در  كوير خشك  باران  من است 
 
در حضورش موج دريا  ديده ام         در كلامش راحت جان من است    
 
در نگاهش غرق دريا مي شو م         واژه هايش در و مرجان من است
 
قلب  تارم  را  صفايي  مي دهد          جامع فكر پريشان  من  است  
 
من مريد  آن  دل   وارسته ام               او  مراد و پير عرفان  من است    
 
بوي يوسف مي دهد پيراهنش          گرچه خوديعقوب كنعان من است
 
من چو سنگم او چو كوه بيستون        من چو مورم او سليمان من است
 
من چو بلبل او  چو  باغ  پر زگل            من چوبرگ او سرو بستان من است   
 
نام  او  ورد  زبانم  روز   و  شب             عشق او درد است ودرمان من است
 
آرزوي  ديدنش   دارم  به    دل       در فراقش شهر زندان من است  
 
اي خوش آن روزي كه بينم رهبرم         ساعتي در خانه  مهمان  من است  
 
هرگز اي ياران دعايش مي كنيد           شب نمازش ذكر ياران  من  است
 
روي خوبش با دو چشمت ديده اي             چهره اش چون ماه تابان من است 
 
غرق  درياي  تهاجم  را  چه  غم          ناجي  كشتي  ز طوفان من است 
 
گر چه دشمن نقشه ها دارد بسي     حامي او  حي سبحان من است     
 
در  امانت  او ‹‹  امين  ››  انقلا ب           در شجاعت شير ميدان من است    
 
راه  او  باشد    ره  پير خمين (ره)      رهرو راه شهيدان من است     
 
افتخار  ما    بود ‹‹  سيد  علي ››       سرور من جان جانان من است 
 
چون فقيه وعالم است ودين شناس       مرجع تقليد  دوران من  است  
 
روز ششم  ماه  تير از سال شصت         رهبرم جانباز  ايران  من  است 
 
اي  خداوندا   نگهدارش  تو   با ش             چون دعاي او نگهبان من است    
 
شعر امروزم كه وصف رهبر است        بهترين اشعار  ديوان من است 
 
پيروانش ني به پاكستان و   هند          درفلسطين است و لبنان من است   
 
گوئيا مهدي(عج) چنين گويد كه او         بهترين اصحاب و ياران من است   
      

دیشب این طبع، بی‌قرار شما
خواست عرض ارادتی بکند
دست کم از دل شکسته‌تان
واژه‌هایم عیادتی بکند

***

چشم بد دور، عمرتان بسیار
کس نبیند ملالتان آقا!
ما نمردیم خون دل بخوری
تخت باشد خیالتان آقا!

***

چیست روباه در مصاف شیر؟!
چه نیازی به امر یا گفته؟!
تو فقط ابرویی به هم آور
می‌شود خواب دشمن آشفته

***

هست خاموشی‌ات پر از فریاد
در تو آرامشی است طوفانی
«الذی انزل السکینه» تو را
کرده سرشار از فراوانی

***

واژه‌ها از لبت تراویدند
پرصلابت، پرعاطفه، پرشور
آفریدند در دل مردم
عزت، آمادگی، حماسه، حضور

***

این حماسه همه ز یمن تو بود
گرچه از آن مردمش خواندی
رهبرا! تا ابد ولی محبوب
در دل عاشقان خود ماندی

***

سهم دلدادگان تو سلوی
قسمتِ دشمنان تو سجیل
رهبری نیست در جهان جز تو
که ز امت چنین کند تجلیل

***

نسل سوم چو نسل اول هست
با شعف با شعور با باور
جاری است انقلاب چون کوثر
هان! «فصل لربک وانحر»

***

گرچه در باغ سینه‌ات داری
لطف‌ها، مهرها، محبت‌ها
گفتی اما نمی‌روی چو حسین
تا ابد زیر بار بدعت‌ها!

***

ناگهان در نماز جمعه شهر
عطر محراب جمکران گل کرد
بغض تو تا شکست بر لب‌ها
ذکر یا صاحب الزمان (عج) گل کرد

***

جان ایران! چه شد که جانت را
جان ناقابلی گمان کردی؟!
آبروی همه مسلمانان
اشک ما را چرا درآوردی؟!

***

جسم تو کامل است، ناقص نیست
می‌دهد عطر یک بغل گل یاس
دستت اما حکایتی دارد...
رَحِمَ اللهُ عَمِی العباس! 
+ نوشته شده در  ساعت   توسط خامنه ای 14  |